Canlıların Sınıflandırılması
Hayatın Dilini Öğrenmek İçin...
Kromozom Sayı ve Yapısındaki Değişimler
Hayatın Dilini Öğrenmek İçin...
İnsanda Destek ve Hareket
Hayatın Dilini Öğrenmek İçin...
Hücre Zarı ve Duvarı
Hayatın Dilini Öğrenmek İçin...
www.biyolojidefteri.com
Hayatın Dilini Öğrenmek İçin...
Endokrin Sistem
Hayatın Dilini Öğrenmek İçin...
Biyoteknoloji ve Gen Mühendisliği
Hayatın Dilini Öğrenmek İçin...
Canlılarda Enerji Donusumleri
Hayatın Dilini Öğrenmek İçin...
Biyoloji Dersine Nasıl Çalısmalıyız?
Hayatın Dilini Öğrenmek İçin...
www.biyolojidefteri.com
Hayatın Dilini Öğrenmek İçin...
Mitoz ve Eşeysiz Üreme
Hayatın Dilini Öğrenmek İçin...
www.biyolojidefteri.com
Hayatın Dilini Öğrenmek İçin...
İki günü eşit olan aldanmıştır.Hz. MUHAMMED ( S.A.V ) +++++++ Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir. M. KEMAL ATATÜRK +++++++ İlim Çin'de de olsa gidip alınız. Hz. MUHAMMED ( S.A.V ) +++++++ Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve istikballerini kaybetmeye mahkumdurlar. M. KEMAL ATATÜRK +++++++ Yeryüzündeki alimler, gökteki yıldızlar gibidir. Hz. MUHAMMED ( S.A.V ) +++++++ Ya öğreten, ya öğrenen, ya dinleyen, ya da ilmi seven ol. Sakın beşincisi olma, helak olursun. Hz. MUHAMMED ( S.A.V )

  

A
Abiyogenez Canlıların cansız maddelerden meydana geldiğini savunan görüş
Açık dolaşım Kanın damarlardan dokular arasındaki özel boşluklara yayılıp, madde alış-verişi olduktan sonra toplayıcı damarlarla kalbe dönmesi
Adaptasyon Canlının yaşama ve üreme şansını artıran çevreye uyumunu sağlayan ve kalıtsal olan özellikleri
Adenozin trifosfat  ( ATP )

Canlıların doğrudan kullandığı hücresel enerji molekülü

Adrenalin Böbrek üstü bezinden korku ve heyecan durumunda salgılanan hormon
Aerobik solunum Hücrede yalnız moleküler oksijenin kullanıldığı bir solunum şekli
Aglütinasyon Aynı tip antijen ve antikorun yan yana gelmesi sonucu kan hücrelerinin kümeleşerek çökelmesi
Akson Sinir hücrelerinin uzun ve tek uzantısı
Aktif taşıma Yarı geçirgen bir zarda maddelerin az yoğun ortamdan çok yoğun ortama enerji harcayarak geçmesi
Aktin Kaslarda kasılmayı sağlayan protein yapıdaki ince iplikler
Alel gen Bir karakter üzerinde aynı ya da farklı yönde etkili olan iki veya daha fazla genden her biri
Allantoyis kesesi Embriyolojik gelişim esnasında metabolik artıkların depolandığı kese
Alveol Memeli akciğerlerindeki genişlemiş küçük kesecik
Aminoasit Proteinlerin yapı taşı, monomeri
Amonyak (NH3) Protein ve nükleotid metabolizması sonucu oluşan azot ve hidrojen bileşimi olan keskin kokulu zehirli bileşik
Anaerobik solunum Oksijensiz solunum
Anizogami Erkek ve dişi gametler arasında şekil ve büyüklük bakımından farkın olduğu eşeyli üreme şekli
Antidiüretik hormon (ADH) Böbreklerden suyun geri emilmesini sağlayan ve hipofizin arka lobunda depolanan hormon
Antijen Canlı vücuduna dışarıdan giren ve antikor oluşmasını sağlayan yabancı madde
Antikodon Taşıyıcı RNA'daki üçlü baz dizilişi
Antikor Vücuda giren yabancı maddeleri ( antijen ) yok etmek için vücudun ürettiği savunma proteini
Apendiks İnce bağırsak ile kalın bağırsağın birleştiği yerde parmak şeklinde bir çıkıntı
Apandisit Apendiksin iltihaplanması
Apoenzim Enzimin protein kısmı

 

BİYOLOJİK TERİMLER SÖZLÜĞÜ

Tum Haklari Saklidir. 2015 Biyoloji Defteri design by Ahmet