Canlıların Sınıflandırılması
Hayatın Dilini Öğrenmek İçin...
Kromozom Sayı ve Yapısındaki Değişimler
Hayatın Dilini Öğrenmek İçin...
İnsanda Destek ve Hareket
Hayatın Dilini Öğrenmek İçin...
Hücre Zarı ve Duvarı
Hayatın Dilini Öğrenmek İçin...
www.biyolojidefteri.com
Hayatın Dilini Öğrenmek İçin...
Endokrin Sistem
Hayatın Dilini Öğrenmek İçin...
Biyoteknoloji ve Gen Mühendisliği
Hayatın Dilini Öğrenmek İçin...
Canlılarda Enerji Donusumleri
Hayatın Dilini Öğrenmek İçin...
Biyoloji Dersine Nasıl Çalısmalıyız?
Hayatın Dilini Öğrenmek İçin...
www.biyolojidefteri.com
Hayatın Dilini Öğrenmek İçin...
Mitoz ve Eşeysiz Üreme
Hayatın Dilini Öğrenmek İçin...
www.biyolojidefteri.com
Hayatın Dilini Öğrenmek İçin...
İki günü eşit olan aldanmıştır.Hz. MUHAMMED ( S.A.V ) +++++++ Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir. M. KEMAL ATATÜRK +++++++ İlim Çin'de de olsa gidip alınız. Hz. MUHAMMED ( S.A.V ) +++++++ Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve istikballerini kaybetmeye mahkumdurlar. M. KEMAL ATATÜRK +++++++ Yeryüzündeki alimler, gökteki yıldızlar gibidir. Hz. MUHAMMED ( S.A.V ) +++++++ Ya öğreten, ya öğrenen, ya dinleyen, ya da ilmi seven ol. Sakın beşincisi olma, helak olursun. Hz. MUHAMMED ( S.A.V )
F
Fagositoz Hücre zarından geçemeyen büyük katı moleküllerin zarda oluşturulan ceplerle hücre içine alınması
Farinks Ağız ve burun boşluklarıyla, gırtlak ve yemek borusu arasındaki boşluk, yutak
Fauna Belirli bir coğrafi alanda bulunan hayvan türlerinin tümü
Fermantasyon Mayalanma
Fetüs Embriyonun üçüncü aydan doğuma kadar tüm organ taslakları oluşmuş hali
Fibril Telcik
Fibrin Çözünür yapıdaki fibrinojenin pıhtılaşma süreci sonucu dönüştüğü çözünmez özellikteki protein
Filogenetik sınıflandırma Canlıların akrabalık derecelerine göre sınıflandırılması, doğal sınıflandırma
Fitoplankton Çoğunlukla bir hücreli su yosunlarından oluşan, sularda yaşayan bitki topluluğu
Fizyoloji Canlıda doku ve organların işleyişini inceleyen bilim dalı
Flora Belirli bir coğrafi alanda bulunan bitki türlerinin tümü
Folikül Memelilerde yumurtalıkta bulunan ve olgunlaşmış yumurtayı taşıyan kesecik
Fosfodiester bağı DNA'daki fosfat ile şeker arasındaki bağ
Fosforilasyon ATP üretimi
Fosil Milyonlarca yıl önce yaşamış canlıların korunarak bu güne kadar gelmiş kalıntıları
Fotoreseptör Işığı algılayabilen duyu hücresi, almaç
Fotosentez Güneş enerjisi ve klorofil pigmenti yardımıyla CO2 ve H2O'dan besin maddelerini üretmesidir
Fundus Midenin genişlemiş kısmı

 

BİYOLOJİK TERİMLER SÖZLÜĞÜ

Tum Haklari Saklidir. 2015 Biyoloji Defteri design by Ahmet