Canlıların Sınıflandırılması
Hayatın Dilini Öğrenmek İçin...
Kromozom Sayı ve Yapısındaki Değişimler
Hayatın Dilini Öğrenmek İçin...
İnsanda Destek ve Hareket
Hayatın Dilini Öğrenmek İçin...
Hücre Zarı ve Duvarı
Hayatın Dilini Öğrenmek İçin...
www.biyolojidefteri.com
Hayatın Dilini Öğrenmek İçin...
Endokrin Sistem
Hayatın Dilini Öğrenmek İçin...
Biyoteknoloji ve Gen Mühendisliği
Hayatın Dilini Öğrenmek İçin...
Canlılarda Enerji Donusumleri
Hayatın Dilini Öğrenmek İçin...
Biyoloji Dersine Nasıl Çalısmalıyız?
Hayatın Dilini Öğrenmek İçin...
www.biyolojidefteri.com
Hayatın Dilini Öğrenmek İçin...
Mitoz ve Eşeysiz Üreme
Hayatın Dilini Öğrenmek İçin...
www.biyolojidefteri.com
Hayatın Dilini Öğrenmek İçin...
İki günü eşit olan aldanmıştır.Hz. MUHAMMED ( S.A.V ) +++++++ Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir. M. KEMAL ATATÜRK +++++++ İlim Çin'de de olsa gidip alınız. Hz. MUHAMMED ( S.A.V ) +++++++ Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve istikballerini kaybetmeye mahkumdurlar. M. KEMAL ATATÜRK +++++++ Yeryüzündeki alimler, gökteki yıldızlar gibidir. Hz. MUHAMMED ( S.A.V ) +++++++ Ya öğreten, ya öğrenen, ya dinleyen, ya da ilmi seven ol. Sakın beşincisi olma, helak olursun. Hz. MUHAMMED ( S.A.V )
K
Kadavra Tıp öğreniminde üzerinde çalışmak için hazırlanmış ölü insan ya da hayvan vücudu
Kapalı Dolaşım Kanın kalp ve damarlardan oluşan kapalı bir sistem içerisinde dolaşması
Kas tonusu İskelet kaslarının, dinlenme durumundaki hafif kasılı hali
Katalizör Kimyasal tepkimeye katılmadan tepkimenin hızını artıran madde
Kazein Sütte bulunan bir çeşit protein
Keratin Omurgalı hayvanların derisinin, tırnak saç, boynuz gibi yapılarında bulunan, suda çözünmeyen sert protein
Klon Genetik kopya
Klorofil Fotosentez olayında Güneş enerjisini kimyasal enerjiye çeviren yeşil pigment maddesi
Kloroplast Yeşil renkli klorofil pigmentini taşıyan plastid
Kodon Mesajcı RNA üzerinde özel bir aminoasidi kodlayan üç nükleotitten oluşan şifre
Kohezyon Aynı cins moleküller arasındaki çekim kuvveti
Kohlear kanal İç kulakta korti organını bulunduran yapı
Kolesistokinin 12 parmak bağırsağından salgılanan ve karaciğeri uyaran hormon
Koloni Çok hücreli olmalarına rağmen çok hücreli olmanın tüm gereklerini yerine getiremeyen hücre topluluğu
Kondrin Kıkırdak doku hücrelerinin salgıladıkları ara madde
Kondrosit Kıkırdak doku hücresi
Konjugasyon İki hücrenin geçici olarak gen alış-verişi yapmak için birleşmeleri
Konsantrasyon Birim hacimde bulunan madde miktarı, yoğunluk
Kornea Gözün ön tarafında sert tabakanın saydam kısmı
Kromatin iplik Hücre bölünme hazırlığı içinde olmadığı zaman dilimlerinde gözlenen iplik yumağı halindeki DNA – protein birlikteliği
Kromozom Kromatin ipliğin bölünme sürecinde kısalıp kalınlaşmış hali
Koroner damar Kalbi besleyen ince atardamarlar
Krossing-over

Eşey ana hücrelerinde gerçekleşen mayoz bölünmenin profaz I safhasında oluşan tetratların kardeş olmayan kromatitleri arasındaki parça değişimi

 

BİYOLOJİK TERİMLER SÖZLÜĞÜ

Tum Haklari Saklidir. 2015 Biyoloji Defteri design by Ahmet