Canlıların Sınıflandırılması
Hayatın Dilini Öğrenmek İçin...
Kromozom Sayı ve Yapısındaki Değişimler
Hayatın Dilini Öğrenmek İçin...
İnsanda Destek ve Hareket
Hayatın Dilini Öğrenmek İçin...
Hücre Zarı ve Duvarı
Hayatın Dilini Öğrenmek İçin...
www.biyolojidefteri.com
Hayatın Dilini Öğrenmek İçin...
Endokrin Sistem
Hayatın Dilini Öğrenmek İçin...
Biyoteknoloji ve Gen Mühendisliği
Hayatın Dilini Öğrenmek İçin...
Canlılarda Enerji Donusumleri
Hayatın Dilini Öğrenmek İçin...
Biyoloji Dersine Nasıl Çalısmalıyız?
Hayatın Dilini Öğrenmek İçin...
www.biyolojidefteri.com
Hayatın Dilini Öğrenmek İçin...
Mitoz ve Eşeysiz Üreme
Hayatın Dilini Öğrenmek İçin...
www.biyolojidefteri.com
Hayatın Dilini Öğrenmek İçin...
İki günü eşit olan aldanmıştır.Hz. MUHAMMED ( S.A.V ) +++++++ Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir. M. KEMAL ATATÜRK +++++++ İlim Çin'de de olsa gidip alınız. Hz. MUHAMMED ( S.A.V ) +++++++ Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve istikballerini kaybetmeye mahkumdurlar. M. KEMAL ATATÜRK +++++++ Yeryüzündeki alimler, gökteki yıldızlar gibidir. Hz. MUHAMMED ( S.A.V ) +++++++ Ya öğreten, ya öğrenen, ya dinleyen, ya da ilmi seven ol. Sakın beşincisi olma, helak olursun. Hz. MUHAMMED ( S.A.V )
P
Parasempatik Organların çalışmasına yavaşlatıcı etki yapan otonom sinir sistemi bölümü
Partenogenez Yumurtanın döllenme olmaksızın gelişerek yeni canlı meydana getirmesi
Patojen Hastalık yapıcı özelliği olan mikroorganizma veya madde
Patoloji Hastalık bilimi
Pepsin Mide öz suyunda pepsinojenin HCl ile etkileşmesiyle oluşan ve proteinleri sindiren enzim
Pepton Proteinlerin mide öz suyunda sindirime uğramış son hali
Periost Kemiklerin dışında bulunan, kemik dokunun beslenmesini onarılmasını sağlayan zar, kemik zarı
Peristaltik hareket Besinlerin sindirim kanalından ilerlemesini sağlayan ritmik ve düzenli kas hareketi
Periton Karın zarı
Pigment Renk maddesi
Pinositoz Hücre zarından doğrudan geçemeyecek kadar büyük moleküllü sıvı maddelerin hücreye alınması
Plasenta Çoğu memelide embriyonun besin ve gaz alış-verişini sağlayan yapı
Plazmid Bakteri sitoplazmalarında bulunan halkasal yapılı extrakromozomal DNA'lar
Pleura zarı Akciğerleri saran iki katlı zar
Polipeptid Protein molekülünün yapısında bulunan aminoasit zincirlerinin bir parçası
Populasyon Belirli bir bölgede yaşayan aynı türe ait bireylerin oluşturduğu topluluk
Por Gözenek, küçük delik
Prokaryot hücre Zarla çevrilmiş özel organelleri ve gerçek çekirdeği olmayan hücre

 

BİYOLOJİK TERİMLER SÖZLÜĞÜ

Tum Haklari Saklidir. 2015 Biyoloji Defteri design by Ahmet