Dolaşım Sistemi
Hayatın Dilini Öğrenmek İçin...
Kromozom Sayı ve Yapısındaki Değişimler
Hayatın Dilini Öğrenmek İçin...
İnsanda Destek ve Hareket
Hayatın Dilini Öğrenmek İçin...
Hücre Zarı ve Duvarı
Hayatın Dilini Öğrenmek İçin...
www.biyolojidefteri.com
Hayatın Dilini Öğrenmek İçin...
Endokrin Sistem
Hayatın Dilini Öğrenmek İçin...
Biyoteknoloji ve Gen Mühendisliği
Hayatın Dilini Öğrenmek İçin...
Canlılarda Enerji Donusumleri
Hayatın Dilini Öğrenmek İçin...
Biyoloji Dersine Nasıl Çalısmalıyız?
Hayatın Dilini Öğrenmek İçin...
www.biyolojidefteri.com
Hayatın Dilini Öğrenmek İçin...
Mitoz ve Eşeysiz Üreme
Hayatın Dilini Öğrenmek İçin...
www.biyolojidefteri.com
Hayatın Dilini Öğrenmek İçin...
İki günü eşit olan aldanmıştır.Hz. MUHAMMED ( S.A.V ) +++++++ Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir. M. KEMAL ATATÜRK +++++++ İlim Çin'de de olsa gidip alınız. Hz. MUHAMMED ( S.A.V ) +++++++ Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve istikballerini kaybetmeye mahkumdurlar. M. KEMAL ATATÜRK +++++++ Yeryüzündeki alimler, gökteki yıldızlar gibidir. Hz. MUHAMMED ( S.A.V ) +++++++ Ya öğreten, ya öğrenen, ya dinleyen, ya da ilmi seven ol. Sakın beşincisi olma, helak olursun. Hz. MUHAMMED ( S.A.V )
R
Refleks yayı Duyu, ara ve motor nörondan oluşan en basit mekanizma. Bazı refleks yayları duyu ve motor nöron olmak üzere sadece 2 sinirden oluşur.
Rekombinant DNA Farklı biyolojik kaynaklardan elde edilen DNA’ların birleştirilmesinden oluşan yapı
Rekombinasyon Mevcut genlerin yeni genotipleri oluşturacak şekilde bir araya gelmesi
Rektum Kalın bağırsağın anüsle sonlanan düz kısmı
Rejenerasyon Yenilenme
Replikasyon DNA'nın kendini eşlemesi, dublikasyon
Reseptör Çeşitli uyarıları alabilen ve duyu organlarının yapısında bulunan özelleşmiş hücre, hücre grupları veya sinir uçları, almaç
Resesif gen Fenotipte etkisini ancak homozigot durumda gösterebilen çekinik gen
Restriksiyon enzimi DNA'yı belli nükleotid dizilerinden yapışkan uçlar oluşturacak şekilde kesen enzim
Retina Gözün ağ tabakası
Ribozomal RNA Proteinlerle birlikte ribozomun yapısını oluşturan RNA tipi
Ribozom Protein sentezi yapan organel

 

BİYOLOJİK TERİMLER SÖZLÜĞÜ

Tum Haklari Saklidir. 2015 Biyoloji Defteri design by Ahmet