Canlıların Sınıflandırılması
Hayatın Dilini Öğrenmek İçin...
Kromozom Sayı ve Yapısındaki Değişimler
Hayatın Dilini Öğrenmek İçin...
İnsanda Destek ve Hareket
Hayatın Dilini Öğrenmek İçin...
Hücre Zarı ve Duvarı
Hayatın Dilini Öğrenmek İçin...
www.biyolojidefteri.com
Hayatın Dilini Öğrenmek İçin...
Endokrin Sistem
Hayatın Dilini Öğrenmek İçin...
Biyoteknoloji ve Gen Mühendisliği
Hayatın Dilini Öğrenmek İçin...
Canlılarda Enerji Donusumleri
Hayatın Dilini Öğrenmek İçin...
Biyoloji Dersine Nasıl Çalısmalıyız?
Hayatın Dilini Öğrenmek İçin...
www.biyolojidefteri.com
Hayatın Dilini Öğrenmek İçin...
Mitoz ve Eşeysiz Üreme
Hayatın Dilini Öğrenmek İçin...
www.biyolojidefteri.com
Hayatın Dilini Öğrenmek İçin...
İki günü eşit olan aldanmıştır.Hz. MUHAMMED ( S.A.V ) +++++++ Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir. M. KEMAL ATATÜRK +++++++ İlim Çin'de de olsa gidip alınız. Hz. MUHAMMED ( S.A.V ) +++++++ Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve istikballerini kaybetmeye mahkumdurlar. M. KEMAL ATATÜRK +++++++ Yeryüzündeki alimler, gökteki yıldızlar gibidir. Hz. MUHAMMED ( S.A.V ) +++++++ Ya öğreten, ya öğrenen, ya dinleyen, ya da ilmi seven ol. Sakın beşincisi olma, helak olursun. Hz. MUHAMMED ( S.A.V )

Enzimlerin etki ettiği maddeyesubstratdenir.

Enzimin, substratını tanıyan kısmıdır. Protein kısımdaki aktif merkez kendine özgü bir şekle sahiptir. Enzim substratına aktif merkezden geçici olarak bağlanır. Enzim biçim değiştirerek substratı sarmalar ve substrat – enzim bileşiği ( SE ) oluşur.

Enzimin etkisiyle, substrat ürüne dönüşür.

Ürünler serbest bırakılır.

Enzim eski şekline dönerek yeni bir substrata bağlanmaya hazır hale gelir.

Enzimlerle substratları arasındaki ilişki anahtar – kilit ilişkisine benzer.

enzim100

Enzimler genellikle çift yönlü çalışır. Yani enzimlerin rol aldığı tepkimeler tersinirdir. (Bir enzim yürüttüğü reaksiyonu tersine de yürütebilir.) Sindirim enzimleri bu genellemenin dışındadır.

Enzimler, hiçbir değişikliğe uğramadan reaksiyondan ayrılırlar. Bu nedenle aynı reaksiyon çeşidinde defalarca kullanılabilirler. Yapısı bozulan enzimler parçalanır ve yenileri sentezlenir.

Enzimler hücrede takım halinde çalışırlar. Yani bir enzimin ürünü, başka bir enzimin substratı olabilir.

Takım halinde çalışan enzimlerin aktiviteleri geri besleme mekanizması ile denetlenir. Miktarı yeterli düzeye ulaşan son ürün, ilk enzime bağlanarak tepkimeyi durdurur. Bunason ürün inhibisyonu denir.

enzim101

Hücrede son ürün tükendiğinde enzimler tekrar çalışmaya başlar.

Enzimler, aktif ya da inaktif olmalarına göre adlandırılır.

İnaktif enzimler subsratlarının ya da yürüttükleri ( katalizledikleri ) reaksiyonun sonuna getirilen– jen eki ile adlandırılırlar. ( pepsinojen, tripsinojen vb. şekilde )

Aktif enzimler ise subsratlarının ya da yürüttükleri ( katalizledikleri ) reaksiyonun sonuna getirilen–az eki ile adlandırılırlar. ( Oksidaz, maltaz, sukraz, lipaz, ribonükleaz vb. şekilde )

Enzimler, hücrede üretilir. Hücre içinde ve dışında çalışırlar. Yapay olarak üretilen enzimler de mevcuttur.

Vücutta hangi tip enzimlerin sentezleneceğinin bilgisi genlerde taşınır. Genin yapısının bozulması o genin sentezlettiği enzimin oluşturulamaması sonucunu doğurur.

DNA, RNA ve ATP sentezinde görev alan enzimlerin sentezlenememesi hücrenin ölümüne sebep olur.

Tum Haklari Saklidir. 2015 Biyoloji Defteri design by Ahmet