Canlıların Sınıflandırılması
Hayatın Dilini Öğrenmek İçin...
Kromozom Sayı ve Yapısındaki Değişimler
Hayatın Dilini Öğrenmek İçin...
İnsanda Destek ve Hareket
Hayatın Dilini Öğrenmek İçin...
Hücre Zarı ve Duvarı
Hayatın Dilini Öğrenmek İçin...
www.biyolojidefteri.com
Hayatın Dilini Öğrenmek İçin...
Endokrin Sistem
Hayatın Dilini Öğrenmek İçin...
Biyoteknoloji ve Gen Mühendisliği
Hayatın Dilini Öğrenmek İçin...
Canlılarda Enerji Donusumleri
Hayatın Dilini Öğrenmek İçin...
Biyoloji Dersine Nasıl Çalısmalıyız?
Hayatın Dilini Öğrenmek İçin...
www.biyolojidefteri.com
Hayatın Dilini Öğrenmek İçin...
Mitoz ve Eşeysiz Üreme
Hayatın Dilini Öğrenmek İçin...
www.biyolojidefteri.com
Hayatın Dilini Öğrenmek İçin...
İki günü eşit olan aldanmıştır.Hz. MUHAMMED ( S.A.V ) +++++++ Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir. M. KEMAL ATATÜRK +++++++ İlim Çin'de de olsa gidip alınız. Hz. MUHAMMED ( S.A.V ) +++++++ Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve istikballerini kaybetmeye mahkumdurlar. M. KEMAL ATATÜRK +++++++ Yeryüzündeki alimler, gökteki yıldızlar gibidir. Hz. MUHAMMED ( S.A.V ) +++++++ Ya öğreten, ya öğrenen, ya dinleyen, ya da ilmi seven ol. Sakın beşincisi olma, helak olursun. Hz. MUHAMMED ( S.A.V )

Hücreler zarları yardımıyla aldıkları glikoz,   aminoasit,  su,  mineraller gibi maddeleri hücre içinde nasıl ve nereye iletir?  Hücreye alınan organik yapı taşlarından hücreye özgü proteinler, enzimler, lipitler nerede sentezlenir? Bu soruların yanıtı hücre içindeki yapılar ve hücre içi ortamı oluşturan sıvı kısımla ilgilidir. Hücre içinin çekirdek dışında kalan kısmına sitoplazma denir.   Sitoplazma,   organeller ve bunların içinde yer aldığı koyu kıvamlı sıvı kısımdan   ( sitozol )  oluşur.  

 

Bu sıvı kısmın içeriğini enzimler, RNA, organik bileşiklerin yapı taşları  ( aminoasitler,   nükleotidler gibi )   yıkım tepkimeleri sonucu oluşan atık ürünler, koenzimler, iyonlar ve büyük oranda su oluşturur.  Sitoplazmadaki su oranı dokunun tipine göre önemli ölçüde farklılık gösterir. Sitoplazma solunum, fotosentez, beslenme, sindirim, boşaltım gibi bütün yaşamsal olayların geçtiği yerdir.

hucre

Bu olaylar ile ilgili tepkimeler sitoplazmanın sıvı kısmına dağılmış enzimler tarafından yapılırken bir kısmı da organellerde gerçekleştirilir.

Ribozomlar

Ribozomlar tüm canlı hücrelerde bulunan zarsız organellerdir. Granüllü endoplazmik retikulumun sitozole bakan zarı yüzeyinde, çekirdek zarının dış yüzeyinde veya sitoplazmada serbest olarak tek tek ya da gruplar halinde bulunabilen hücrede aminoasitlerin peptid bağları ile bağlanması neticesinde protein sentezinin gerçekleştirildiği organellerdir. Bunun yanı sıra mitokondri ve kloroplast gibi organellerin de kendilerine has ribozomları mevcuttur.

Ancak elektron mikroskobuyla görülebilen ribozomlar, protein ve RNA moleküllerinden oluşmuştur. Çekirdekçikte sentezlenen rRNA’lar ve sitoplazmada sentezlenen proteinler, çekirdekçikte bir araya getirilerek ribozomun alt birimleri oluşturulur. Her bir ribozom, büyük ve küçük alt birim olmak üzere 2 kısımdan oluşur. Bu birimler ancak, protein sentezi sırasında bir araya gelip aktif ribozomu oluştururlar.

ribozom

Yüksek hızlarda protein sentezleyen hücreler çok sayıda ribozom içerirler. Örneğin, insan pankreas hücreleri birkaç milyon adet ribozom taşır.

 

Ribozomlar hücrenin iki yerinde protein sentezi yapar. Sitosolde asılı halde bulunan serbest ribozomlar tarafından sentezlenen proteinlerin çoğu hücre içinde görev yaparken ( solunumun ilk basamağında görev yapan enzimler gibi ), E.R veya çekirdek zarı üzerinde bulunan bağlı ribozomlar tarafından sentezlenen proteinler ya zarların bileşeni olacak, ya lizozom gibi organellere taşınacak ya da hücre dışına gönderilecektir. Salgı üretimi çok olan hücrelerde granüllü endoplamik retikulum sayısı fazladır.

Prokaryotların, mitokondri ve kloroplastın ribozomları küçük ( 70S ), ökaryot ribozomları ise büyüktür ( 80S ).

Tum Haklari Saklidir. 2015 Biyoloji Defteri design by Ahmet