İnsanda Destek ve Hareket
Hayatın Dilini Öğrenmek İçin...
Hücre Zarı ve Duvarı
Hayatın Dilini Öğrenmek İçin...
www.biyolojidefteri.com
Hayatın Dilini Öğrenmek İçin...
Endokrin Sistem
Hayatın Dilini Öğrenmek İçin...
Biyoteknoloji ve Gen Mühendisliği
Hayatın Dilini Öğrenmek İçin...
Canlılarda Enerji Donusumleri
Hayatın Dilini Öğrenmek İçin...
Biyoloji Dersine Nasıl Çalısmalıyız?
Hayatın Dilini Öğrenmek İçin...
www.biyolojidefteri.com
Hayatın Dilini Öğrenmek İçin...
Mitoz ve Eşeysiz Üreme
Hayatın Dilini Öğrenmek İçin...
www.biyolojidefteri.com
Hayatın Dilini Öğrenmek İçin...
İki günü eşit olan aldanmıştır.Hz. MUHAMMED ( S.A.V ) +++++++ Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir. M. KEMAL ATATÜRK +++++++ İlim Çin'de de olsa gidip alınız. Hz. MUHAMMED ( S.A.V ) +++++++ Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve istikballerini kaybetmeye mahkumdurlar. M. KEMAL ATATÜRK +++++++ Yeryüzündeki alimler, gökteki yıldızlar gibidir. Hz. MUHAMMED ( S.A.V ) +++++++ Ya öğreten, ya öğrenen, ya dinleyen, ya da ilmi seven ol. Sakın beşincisi olma, helak olursun. Hz. MUHAMMED ( S.A.V )

İnsanda dolaşım sistemi kalp, atar, toplar ve kılcal damarlardan oluşur. Lenf sistemi kan dolaşımına yardımcıdır.

Kalbin Yapısı

Memeli kalbinde dıştan içe doğru

 • Perikard ( kalp dış zarı )
 • Miyokard ( kalp kası )
 • Endokard ( kalp iç zarı )

olmak üzere 3 tabaka bulunur.

dolasim20

Perikard

 • Kalbi dıştan çevreleyen bağ dokudan yapılmış iki tabakalı bir zardır.
 • İki zarın arasını dolduran sıvı kalbin kasılıp gevşemeleri esnasında sürtünmeyi azaltır.

Miyokard

 • Kalbin kas tabakasıdır.
 • Çizgili kas yapısında olmasına rağmen düz kaslar gibi istemsiz çalışır.
 • Kulakçıklarda ince karıncıklarda kalın bir yapıda olup en kalın miyokard tabakası sol karıncıktadır. Bu sayede buradan pompalanan kan tüm vücuda gönderilir.
 • Miyokard içinde kalbi besleyen koroner damarlar mevcuttur. Bu damarlar aorttan ayrılan kolun kılcallara ayrılmasıyla oluşur.

Endokard

 • Tek katlı yassı epitelden oluşur.
 • Kalp, atar ve toplardamar iç yüzeylerinde kesintisiz olarak devam ederek kan akışının rahat olmasını sağlayan pürüzsüz bir yüzey oluşturur.

Kalpte kan akışının sürekli belirli yönlerde olmasını sağlayan kapakçıklar mevcuttur.

Atriyoventriküler ( AV ) kapakçıklar

Kulakçıklarla karıncıklar arasında bulunan kapakçıklardır. Sağdaki AV kapakçık 3’lü  ( triküspit ) ve soldaki kapakçık 2’li ( biküspit ya da mitral kapakçık ) dir. Sözü edilen kapakçıklar kanın karıncıklardan tekrar kulakçıklara dönmesine engel olur.

Yarımay kapakçıkları ( Semilunar kapakçıklar )

Karıncıklardan çıkan atardamarların ( akciğer atardamarı ve aort ) giriş kısmında bulunurlar. Karıncıkların kasılmasıyla kanın kalpten atardamarlara geçişine müsaade eder ancak karıncıkların gevşemesi esnasında oluşabilecek zıt yönde akışı engellerler.

 

 

Kalp Döngüsü ( Kardiyak Siklus )

Kalp belli bir düzen içerisinde kasılıp gevşer. Kasıldığında ( sistol durumunda) kanı pompalarken, gevşediğinde ( diyastol durumunda) ise kanla dolar. Kulakçık ve karıncıkların kasılıp gevşemesi birbirine zıttır.

Kalbin bir pompalama, bir kanla dolma döngüsüne kardiyak döngü denir. Dinlenme halinde nabzı 75 olan bir insanın kardiyak döngüsü yaklaşık 0,85 saniye sürer.

Bu sürenin

 • 0,15 saniyesi kulakçıkların kasılarak kanın kulakçıklardan karıncıklara boşaltılması
 • 0,3 saniyesi karıncıkların kasılarak kanın büyük atardamarlara pompalanması
 • 0,4 saniyesi ise kulakçık ve karıncıkların gevşemesi

için kullanılır.

dolasim21

Burada dikkat edilirse sürenin 7/8 inde kulakçıklar gevşeme halinde olmakta ve toplardamarlarla gelen kan ile dolmaktadır.

Karıncıkların kasılması ile kanın atardamarlara girmesi sonucu esnek olan damar duvarı genişler. Atardamar duvarının bu şekilde düzenli genişlemesi nabız adını alır. Nabız sayıldığında kalp atım hızı ölçülmüş olur. Stetoskopla duyulan sesler kapakçıkların kapanma sesleridir. Duyulan seslerden birincisi AV kapakçıkların kapanması ile ikincisi ise yarımay kapakçıklarının kapanması ( kanın bu kapakçıklara vurması ) ile ortaya çıkar.

Kapakçıkların bir veya daha fazlasında oluşabilecek bir bozukluk sonucunda kan ters yönde fışkırabilir. Kalpte tıslama şeklinde bir sesle ayırt edilen bu durum üfürüm olarak adlandırılır. Bu anormallik, doğuştan olabileceği gibi ateşli hastalıklar neticesinde de gelişebilir.

Kanın damar duvarına yaptığı basınç tansiyon olarak adlandırılır. Karıncıkların kasılması esnasında oluşan basınç büyük tansiyon, karıncıkların gevşemesi esnasında oluşan basınç ise küçük tansiyon adını alır. Sağlıklı bir insanda bu değerler sırasıyla 120 mm Hg ve 80 mm Hg dır.

               

Kalp Atışının Düzenlenmesi

İnsanda kalp, embriyo gelişiminin 4. haftasında çalışmaya başlar ve çalışması yaşam boyu sürer. Kalp kasının bazı hücreleri, kendiliğinden uyarı oluşturabilme yeteneğine sahiptir. Bu hücreler sinir sisteminden herhangi bir uyartı almadan kalp kasının çalışmasını düzenlemektedirler.

dolasim22

Kalbin atım hızını ayarlayan uyartılar, sağ kulakçık duvarına yerleşmiş olan ‘’Sinoatrial Düğüm’’     ( SA ) tarafından oluşturulur. Bu uyartılar sayesinde kulakçıklar kasılır.

Sinoatrial düğüm tarafından oluşturulan uyartılar hücreler boyunca ilerleyerek kulakçıklarla karıncıklar arasına yerleşmiş ‘’Atriyoventriküler Düğüm’’ e  ( AV )getirilir. Uyartılar AV’ de yaklaşık 0,1 saniye kadar bekletilir. Bu bekletmenin amacı kulakçıkların kanı, karıncıklara boşaltabilmeleri için gereken zamanı sağlamaktır.

Bu süre sonunda uyartılar karıncık duvarlarına yayılmış olan ‘’His Demetleri’’ne aktarılır ve burada yayılan uyartılar karıncıkların kasılmasını sağlar. His demetlerinin karıncık duvarlarında ilerleyen uzantıları Purkinje lifleri adını alır.

O halde; kalbin kasılması için gereken uyartıların oluşturulması ve iletilmesi 3 farklı elemanın işbirliği ile sağlanır.

 • Sağ kulakçık duvarına yerleşen Sinoatrial Düğüm ( SA )
 • Kulakçıklarla karıncıklar arasında bulunan Atriyoventriküler Düğüm ( AV )
 • Karıncık duvarlarına yayılan His Demetleri ( HD )

 

dolasim26

 

Bir kalp döngüsünde kalpte ilerleyen elektriksel uyartılar doku sıvısı aracılığıyla deriye iletilir. Bu uyartılar vücuda yerleştirilen elektrotlarla elektrokardiyogram ( EKG ) şeklinde yazdırılabilir.

Kalbin çalışması kendi oluşturduğu uyartılarla başlatılmasına rağmen atım hızı otonom sinir sistemi tarafından kontrol edilir.

Kalbin atış hızına etki eden faktörler şunlardır.

Sinirler

Omurilik soğanından çıkan otonom sinir sistemine ait sinirler kalp atış hızını etkiler. Otonom sinir sistemi sempatik ve parasempatik sistem olmak üzere iki kısımdan oluşmuştur. Parasempatik sisteme ait olan vagus sinirikalbin atım hızını yavaşlatırken, sempatik sisteme ait sinirler kalp atışını hızlandırır.

Hormonlar

Böbrek üstü bezlerinin öz kısmından salgılanan adrenalin ve tiroit bezinden salgılanan tiroksin hormonları kalbin atım hızını artırır. Sinir hücrelerinden nörotransmitter olarak salgılanan asetil kolin maddesi ise kalbin atım hızını yavaşlatır. ( Sinir hücrelerindeki Na – K pompasının çalışmasını engelleyerek )

Sıcaklık

Vücut sıcaklığındaki artış, SA düğümü uyararak kalp atımını hızlandırır. Vücut sıcaklığının 1 °C artması kalp atım hızını 10 atım/dakika hızlandırır.

CO2

Kandaki CO2 artışı kan Ph’ını düşürür ve kalp atımı hızlanır.

Kimyasal Maddeler

Nikotin, kafein gibi bazı kimyasallar kalp atım hızını artırır.


 İnsanda Kan Damarlarının Yapısı ve Çalışması

İnsanda atar ve toplardamarların duvarları dıştan içe doğru;

 • Bağ doku ( esnek lifler )
 • Düz kas
 • Epitel doku ( Tek katlı yassı epitel ya da endotel )

               

tabakalarından oluşur.

Kılcal damar duvarı ise sadece tek katlı yassı epitelden ibarettir. Daha doğru bir ifadeyle tek katlı yassı epitel tüm dolaşım sistemi elemanlarının iç yüzeyini kaplar.

Atardamarlar ( Arterler )

Kalbin karıncıklarındaki kanı organlara ulaştıran damarlardır.

Genel itibariyle oksijence zengin kan taşırlar. Bu durumun istisnası akciğerlere temizlenmek üzere kirli kan götüren akciğer atardamarıdır.

Bağ doku ve orta katmanda daha çok elastik lif içerdiklerinden damar duvarları daha esnektir. Bu esneklik sayesinden damar hem kalpten yüksek basınçla pompalanan kana dayanıklılık gösterir, hem de gevşeme esnasında tansiyonun fazlaca düşmesi engellenir.

Kanın atardamar içerisindeki hareketi kalbin pompalaması ve damar duvarlarının esnekliği sayesinde olur.

dolasim23

Toplardamarlar ( Venler )

Kanın kılcal damarlardan toplanıp kalbe getirilmesini sağlayan damarlardır.

Akciğer toplardamarları hariç ( 4 adet ) diğerleri kirli kan taşır.

İçerdikleri elastik lifler atardamarlara oranla daha azdır, duvarları daha incedir.

Kanın toplardamar içerisindeki hareketi değişik kuvvetlerle sağlanır.

 • Duvarlarındaki düz kasların kasılması
 • Toplardamar çevresindeki iskelet kaslarının kasılarak damar duvarını sıkıştırması
 • Damar içerisinde tek yöne doğru açılan kapakçıkların bulunması
 • Kulakçıkların gevşemesi sırasında ortaya çıkan emme kuvveti
 • Soluk alma esnasında diyaframın kasılması sonucu karın içerisinde artan, göğüs boşluğunda azalan basınç 

dolasim24

 

 

Kılcal Damarlar ( Kapillerler )

Atardamarlarla toplardamarlar arasında bulunurlar.

Kan ile doku sıvısı arasında madde alış verişinin sağlandığı geniş yüzeyler oluştururlar.

Metabolik faaliyetin hızlı olduğu dokularda çok fazla sayıda, yavaş olduğu dokularda ise az miktarda bulunurlar. ( Yağ doku )

Kanın bu 3 damar tipinde akış hızı atardamar, toplardamar ve kılcal damar sırasıyla azalırken, bu damarlarda ilerleyen kanın basıncı ise atardamar, kılcal damar ve toplardamar sırasıyla azalır.

dolasim25

 

Tum Haklari Saklidir. 2015 Biyoloji Defteri design by Ahmet