İnsanda Destek ve Hareket
Hayatın Dilini Öğrenmek İçin...
Hücre Zarı ve Duvarı
Hayatın Dilini Öğrenmek İçin...
www.biyolojidefteri.com
Hayatın Dilini Öğrenmek İçin...
Endokrin Sistem
Hayatın Dilini Öğrenmek İçin...
Biyoteknoloji ve Gen Mühendisliği
Hayatın Dilini Öğrenmek İçin...
Canlılarda Enerji Donusumleri
Hayatın Dilini Öğrenmek İçin...
Biyoloji Dersine Nasıl Çalısmalıyız?
Hayatın Dilini Öğrenmek İçin...
www.biyolojidefteri.com
Hayatın Dilini Öğrenmek İçin...
Mitoz ve Eşeysiz Üreme
Hayatın Dilini Öğrenmek İçin...
www.biyolojidefteri.com
Hayatın Dilini Öğrenmek İçin...
İki günü eşit olan aldanmıştır.Hz. MUHAMMED ( S.A.V ) +++++++ Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir. M. KEMAL ATATÜRK +++++++ İlim Çin'de de olsa gidip alınız. Hz. MUHAMMED ( S.A.V ) +++++++ Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve istikballerini kaybetmeye mahkumdurlar. M. KEMAL ATATÜRK +++++++ Yeryüzündeki alimler, gökteki yıldızlar gibidir. Hz. MUHAMMED ( S.A.V ) +++++++ Ya öğreten, ya öğrenen, ya dinleyen, ya da ilmi seven ol. Sakın beşincisi olma, helak olursun. Hz. MUHAMMED ( S.A.V )

Yenilen besin maddelerini hücrelerin kullanabileceği moleküllere dönüştüren sindirim sistemi, sindirim kanalı ve sindirim sıvılarını bu kanala boşaltan yardımcı bezler den oluşur.

 

Sindirim kanalı, ağız, yutak ( farinks ), yemek borusu ( özofagus ), mide ( gaster ), incebağırsak ( 12 parmak bağırsağı, boş bağırsak ve kıvrım bağırsak olmak üzere 3 kısımdan oluşur ) ve kalın bağırsaktan ( körbağırsak, kolonlar, rektum ve anüs )ibarettir. Sindirim kanalının duvarını döşeyen düz kaslar, ritmik kasılmalar gerçekleştirerek besinlerin ileri doğru hareketini sağlar. Bu ritmik kasılmalar peristaltik hareketlerolarak adlandırılır.

Sindirim sisteminde yer alan yardımcı bezler ise tükürük bezleri ( kulak altı, çene altı ve dil altıolmak üzere 3 çift ), pankreas, karaciğer ve sindirim salgılarını biriktiren safra kesesi dir.

digestive 41529 1280

Sindirim kanalının duvarı 3 temel tabakadan ibarettir. Bu tabakalar içten dışa doğru şöyle sıralanabilir.

 

Mukoza

               

Emilimin gerçekleştiği epitel doku ve epitel dokuyu destekleyen bağ dokusundan ibarettir. Lenf düğümleri ihtiva eder.

 

Kas tabakası

 

Çoğunlukla düz kaslardan oluşmuştur. İçteki kas tabakası halkasal, dıştaki kas tabakası boyuna uzanır. Midede ilave olarak çapraz uzanan kaslar da mevcuttur. Yemek borusunun üst kısımları ile anüs sfinkteri ( = büzgeç ) iskelet kaslarından oluşmuştur. Kas tabakası sindirim kanalı boyunca peristaltik hareketlerin oluşmasını sağlar.

 

Bağ doku

 

Sindirim kanalının en dış kısmını oluşturur.

 

Ağız

Sindirim yolunun başlangıç yeridir. Yanaklar, sert ve yumuşak damak ve dudaklar ile çevrili boşluğun içinde dil, küçük dil ve dişler bulunur.

Sindirim enzimlerinin salgılandığı ilk bölümdür. Yanakların iç yüzeyi keratinleşmemiş çok katlı yassı epitelle örtülüdür. Dudaklar duyu sinirleri bakımından zengindir. Ancak ter, yağ bezleri ve kıl folikülleri bulundurmaz. Damağın gerisindeki küçük dil ( uvula ), yutkunma sırasında besinlerin genize kaçmasını önler.

kucukdil

 

Dil, besinleri karıştırma, çiğnemeye yardımcı olma, yutmaya hazırlama, tat duyusunu ve sıcaklığı algılama, mukus salgılama gibi faaliyetleri yerine getirir.

Ağız içerisinde çiğnenen besinlerin kayganlaştırılması ve ağız duvarının nemlendirilmesine yardım eden tükürük bezleri vardır.

tukrukbezleri

Bu bezlerin salgısı

 • Ağzın temizlenmesini sağlama
 • Besin artıklarının dişlere zarar vermesini önleme
 • Asitliği tamponlayarak diş çürümelerini önleme
 • Tadın alınabilmesi için besinlerin çözünme şartını sağlama

gibi görevleri de yerine getirir.

Yetişkin insanda günlük yaklaşık 1-1,5 litre tükürük oluşturulur. Tükürük salgısının miktarı otonom sinir sitemi ile kontrol edilir.

tukurukbilesenleri

Dişler,  besinlerin parçalanmasını ve öğütülmesini sağlayan,  alt ve üst çene kemiğinin diş çukurlarına yerleşmiş yapılardır.  İnsanda altıncı aydan itibaren çıkan dişler, süt dişleri ( 20 adet ) adını alır. 6 - 7 yaşlarında dökülmeye başlayan süt dişlerinin yerine kalıcı dişler çıkar. Yetişkin bir insanda 32 diş vardır. Bunların 8’i kesici, 4’ü köpek dişi, 8’i küçük azı, 12’si ise büyük azıdır. 3. azı dişleri yirmilik diş veya akıl dişi adını alır.

disler

Her bir dişin taç, boyun ve kök olmak üzere 3 kısmı vardır.

Taç kısmı dışarıdan gözlemlenen kısımdır ve mine tabakası ile kaplıdır. Mine tabakası vücuttaki en sert yapı olup kalsiyum fosfat ve kalsiyum karbonat kristallerinden oluşmuştur. Mine tabakasının hemen altında dentin ya da fildişi denen kısım mevcuttur. Bunun hemen altında ise kan damarları ve sinirlerin bulunduğu diş özü yani pulpa yer alır. Pulpa gevşek bağ dokusundan oluşmuştur.

dis

Dişin diş eti ile çevrelenmiş kısmına boyun denir. Diş kökü çene kemiğine gömülü vaziyettedir ve sementum denen ince bir kemik tabaka ile kaplıdır.            

Yutak, solunum sistemi ile sindirim sistemini birbirinden ayıran bölümdür. Yaklaşık 13 cm uzunluğundadır. Östaki borusu açıklıkları, yemek ve soluk boruları yutağa açılır. Ağızda öğütülen besinleri yemek borusuna iletir. Yutkunma sırasında epiglottis denen gırtlak kapağısoluk borusunu kapatarak besinlerin buraya kaçmasını önler.

epiglot

Yemek borusu( Özofagus )

Yutak ile mide arasında uzanan yaklaşık 25 cm uzunluğunda ve 2 cm çapında kaslı bir borudur. Bu kısımda mekanik ve kimyasal sindirim olmaz.Soluk borusunun arka kısmında ilerler.Yapısı tüm sindirim kanalında olduğu gibi en içte mukoza,ortada halka ve boyuna uzanan düz kas demetleri ve dışta bağ dokudan oluşmuştur. Kas tabakanın ritmik kasılmaları ile peristaltik hareketler ortaya çıkar.

peristaltis


Yemek borusunun mideye bağlandığı kısımda kaslı bir büzgeç ( sfinkter ) bulunur. Bu yapı mide içeriğinin tekrar yemek borusuna dönmesini engeller.

Mide

Sindirim sisteminin büyük bir kese gibi genişlemiş yapısıdır. Besinlerin geçici olarak depo edildiği ( 2 - 6 saat ), mekanik ve kimyasal sindiriminin yapıldığı organdır. Yeni doğanda yaklaşık 30 ml iken yetişkinde 1,5 litre kadardır.

mide

 

Midenin 5 temel fonksiyonu vardır.

 • Yenilen besinleri depolar.
 • Yenilen besinleri daha küçük parçalara ayırır ve mide özsuyu ile karıştırarak ( 20 saniyede 1 kez ) çorba gibi bir şekle dönüştürerek kimüs ü oluşturur.
 • HCl ve proteinlerin sindirimini başlatan enzimleri salgılar. Asit salgısı sayesinde bir çok mikroorganizmayı öldürülür.
 • Mide özsuyunun salgılanmasını uyaran gastrin hormonunu üretir.
 • B12 vitaminin emilmesini sağlayan kimyasallar salgılar.

Midenin çalışmasını vagus sinirive gastrin hormonu düzenler. Besinler ağızda çiğnenirken vagus siniri mide hücrelerini uyarır ve gastrin salgılanmasını başlatır.

Midenin yemek borusuna bağlandığı yere mide ağzı ( kardia ) , 12 parmak bağırsağına bağlandığı yere ise mide kapısı ( pilor ) denir.

Mide duvarının iç kısmında mukus ve sindirim enzimlerini salgılayan hücrelerin bulunduğu mukoza tabakasıbulunur. Mide duvarını döşeyen bu tabakadan gastrik sıvısalgılanır.

Gastrik sıvı üreten bezler 3 tip hücreden oluşur.

HCl asit salgılayan parietal hücreler

 

Bu hücreler aynı zamanda B12 vitamininin emilmesini kolaylaştıran glikoproteinlerin de üretimini gerçekleştirir. B12 eksikliğinde alyuvar yapımı sekteye uğrar.

 

Enzim salgılayan şef hücreleri

 

Mide duvarını koruyup kayganlaştıran mukus üreten hücreler

Gastrik sıvı yüksek derişimde hidroklorik asit içeren pH değeri yaklaşık 2 olan bir sıvıdır. İçinde protein sindiren enzim ile mukus bulunur.

Bebeklerin midesinde ayrıca süte etki eden lap ( rennin ) enzimi de mevcuttur. Bu enzim sütün içerisindeki proteini kazein olarak çökeltir ve bu şekilde süt proteininin midede kalma süresini uzatarak protein sindirimine yardımcı olur. Yetişkinlerde bu enzim bulunmaz. Bunun yanısıra mide bezlerinden üretilen gastrik lipazbebeklerde sütün içerdiği yağların sindirimini başlatır.

Midede üretilen hidroklorik asidin vazifeleri şöyle sıralanabilir.

 • Et ve bitkilerde bulunan hücre dışı matriksi parçalar.
 • Besinlerle yutulmuş mikroorganizmaları parçalar.
 • Gastrik sıvıda bulunan pepsinojen molekülünün küçük bir kısmını uzaklaştırarak aktif merkezin açığa çıkmasını yani pepsinojenin aktif pepsin şekline dönüşmesini sağlar.
 • Besinlerdeki proteinin denatüre olmasını sağlayarak peptid bağları ile pepsinin etkileşimini artırır.
 • Pankreas ve bağırsak bezlerinin salgı yapmasını uyarır.
 • Kalsiyum ve demirin bağırsaktan emilimini kolaylaştırır.

Mide bezlerinin mide boşken salgı yapmaması, pepsinojenin inaktif halde salgılanması ve mukusun koruyucu etkisi sayesinde mide kendi kendini sindirmekten korunmuş olur. Bunun yanı sıra mide iç yüzeyini örten epitel doku mitoz bölünmelerle her 3 günde bir tamamen yenilenir.

Mide salgısının düzenlenmesi 3 aşamada gerçekleşir.

 1. 1)Besinin görülmesi, koklanması veya mide duvarına dokunması ile omurilik soğanı, vagus siniri ile mide bezlerini uyarır.
 2. 2)Mide bezlerinden gastrin hormonu salgılanır. Bu hormonun etkisiyle parietal hücrelerce HCl, şef hücrelerce pepsinojen salgılanır.
 3. 3)Mide içeriğindeki besinlerin 12 parmak bağırsağına geçmesi ile midenin asit salgılamasını durduran sekretin ve kolesistokinin hormonları salgılanır.

 

Sindirim sisteminin faaliyetinde görev alan hormonlar ve etkileri şöyle sıralanabilir.

sindirimhormonlari

İnce bağırsak

               

Sindirim kanalının mide ile kalın bağırsak arasında kalan kısmıdır. 12 parmak bağırsağı, boş ve kıvrım bağırsak olmak üzere 3 bölümden oluşur.

 

12 Parmak Bağırsağı( Duodenum )

 

İnce bağırsağın kısa bir başlangıç bölümüdür. Üzerinde vater kabarcığı bulunur. Karaciğerden çıkan koledok kanalıve pankreastan çıkan wirsung kanalıburaya açılır.

Midedeki kimüsün 12 parmak bağırsağına gelmesi ile buradaki hücreler sekretin ve kolesistokinin hormonlarını salgılayarak kana verir. Bu hormonlar pankreas ve karaciğer safra kesesini uyararak 12 parmak bağırsağına salgı boşaltılmasını sağlarlar.

Sekretin, midenin asit salgılamasını inhibe ederken pankreasın bikarbonat salgılamasını uyarır.

İnce bağırsaktaki yağ asidi ve aminoasitler 12 parmak bağırsağından kolesistokinin salgılanmasını başlatırlar.  Bu hormon safra kesesinin kasılarak salgısını boşaltmasını sağlarken bir yandan da pankreastan sindirim enzimlerinin salgılanmasını da uyarır.

Boş Bağırsak( Jejunum )

 

12 parmak bağırsağında sonra gelen bölümdür. İnce bağırsağın yaklaşık % 40 ını oluşturur. Emilimin büyük kısmı burada gerçekleşir.

Kıvrım bağırsak( İleum )

 

İnce bağırsağın son kısmıdır. Kalın bağırsakla birleştiği noktada besin artıklarının geri dönmesini engelleyen bir büzgeç mevcuttur.

İnce bağırsağın için döşeyen mukozadaki salgı bezlerinin bir kısmı bağırsak hücrelerini koruyan mukus salgılarken bir kısmı da hidrolitik enzimler salgılar. ( Enterokinaz , peptidaz , maltaz , sükraz , laktaz , nükleotidaz )

Mukoza yüzeyinde besinlerin emilimini sağlayan villüs (  tümür ) adı verilen parmak şeklinde yapılar bulunur.

Villuslar mikrovillüslü epitel hücrelerden oluşmuştur. Villuslarda kan ve lenf kılcalları bulunur.

 

Pankreas

Hem hormon hem de sindirim enzimi salgılayan karma ( mix ) bir bezdir. Yaklaşık 12 - 15 cm uzunluğunda 80 g ağırlığındadır.

Midenin ön kısmında mide ile incebağırsak arasında bulunur. %98 lik kısmı enzim üretirken %2 lik kısmından hormon sentezi yapılır. Günlük 1,5 – 2 lt kadar salgı üretir. 12 parmak bağırsağına kimüs geldiğinde buradan üretilen sekretin ve kolesistokinin hormonları pankreatik sıvınınwirsung kanalı ile vater kabarcığına boşaltılmasını sağlar.

Pankreas sıvısı mideden gelen asidik kimüsün tamponlanmasını sağlar.  ( Ph 7,5 – 8,8 )

Bu sıvıda;

 

Proteinlere etki eden Tripsinojen , Kimotripsinojen ve Karboksipeptidaz

Nişasta ve glikojene etki eden Amilaz

Yağlara etki eden Lipaz

DNA ve RNA yı parçalayan Nükleaz   lar

               

Karaciğer

karaciger               

Karın boşluğunun sağ üst kısmında bulunan karaciğer vücudun en büyük organıdır. Glisson kapsülü adı verilen bağ dokusu yapılı bir zarla çevrilidir. Dört büyük loptan meydana gelen karaciğerde sağdaki en büyük lop safra ( öd ) kesesini taşır. Salgılanan safra öğünler arasında safra kesesinde depolanır.

  lopcuk             

Karaciğer lopları daha küçük lopçuklara ayrılmıştır.  Lopçuklar karaciğerin temel yapı ve görev birimleridir. Karaciğerde, her biri 5 ya da 6 köşeli ve 1 mm çapında yaklaşık 100 bin adet lopçuk ( diğer adıyla lobül ) bulunmaktadır.

Karaciğer hücreleri, lopçukların etrafına merkezden çevreye doğru şeritsel olarak dizilmiştir.

Bu şeritlerin arasında sinüsler ( boşluklar ) vardır. Sinüslerin çeperinde alyuvar üreten retikulo-endotelhücreleri ve yaşlı alyuvar ve akyuvarları, yabancı mikroorganizmaları ve hücre enkazlarını parçalayan kupfer hücreleri bulunur.

Karaciğer, 2 temel yoldan kanlanır. Bunlardan birincisi sindirim kanalından toplanan kanı getiren kapı toplardamarı, diğer ise aorttan ayrılan karaciğer atardamarıdır. Karaciğerden toplanan kan ise karaciğer üstü toplardamarı ile dolaşım sistemine dâhil edilir.

karacigerkanlanma

 

Karaciğerin vücuttaki temel vazifeleri şunlardır.

 • Safra salgılama
 • Kanın kompozisyonunu ayarlama, toksinleri uzaklaştırma
 • Heparin ve fibrinojen, protrombin gibi kan proteinlerini sentezleme
 • Yaşlı kan hücrelerini parçalama
 • Alyuvar hücreleri üretme
 • A vitamini öncülünden A vitamini sentezleme
 • A,D,E,K vitaminleri ve demir,bakır gibi mineralleri depolama
 • Amonyaktan üre sentezleme
 • Zararlı olan H2O2 (hidrojen peroksit) gibi maddeleri zararsız hale getirme
 • Fazla glikozu glikojene çevirip depolama, gerektiğinde glikojeni glikoza çevirme
 • Proteinleri,karbonhidrat ve yağlara dönüştürme
 • Aminoasitlerden glikoz sentezleme
 • Vücut ısısını düzenleme
 • Bazı hormonların yapısına katılan kolesterolü üretme
 • Temel aminoasitler dışında kalan aminoasitleri üretme ( Krebs döngüsü aşamalarında )
 • Albümin denen plazma proteinini üretme

               

 

12 parmak bağırsağına ulaşan besinler kolesitokinin salgılanmasına sebep olarak safra kesesindeki düz kasların kasılmasına ve safranın vater kabarcığına dökülmesine sebep olur.

Safra içerisinde safra tuzları safra pigmentleri bikarbonat iyonları kolesterol ve fosfolipitler mevcuttur. Safrada sindirim enzimleri bulunmaz.

 

Safranın görevleri şöyle sıralanabilir.

 

 • İçindeki safra tuzları sayesinde yağların sindirim ve emilimini kolaylaştırır.
 • Karaciğerin yaşlı alyuvarları parçalaması sonucu oluşan ( bilüribin ) safra pigmentleri dışkılama ile atılır.
 • İçindeki bikarbonat sayesinde bağırsak ortamını bazikleştirir. Böylece pankreas ve bağırsak enzimlerinin aktivitesi artar.
 • Yağda eriyen vitaminlerin ve yağların ince bağırsaktan emilimini kolaylaştırır.
 • Antiseptik özelliği ile bakterilerin üremesini engeller.

               

Kalın bağırsak

         kalinbagirsak      

Sindirim kanalının son bölümüdür. İnce bağırsaktan farklı olarak villus bulundurmaz.  Çekum   ( = Kör bağırsak ) , kolonlar, rektum ve anüs olmak üzere 4 kısımdan oluşmuştur. Çekum kalın bağırsağın ilk ve en geniş bölümüdür. Yaklaşık 6 cm kadardır.  Kör bağırsağın başlangıç noktasında appendiks ya da apandis olarak adlandırılan yaklaşık 9 cm uzunluğunda lenfoid özellikli bir yapı bulunur. Bu kısmın herhangi bir sebeple tıkanması ve iltihaplanması sonucunda apandisit ortaya çıkar. Kıvrım bağırsakla bağlandığı noktada büzgeç bulunur ve içeriğin tekrar ince bağırsağa dönmesini engeller.

Başlıca 3 önemli fonksiyonu vardır.

 • Su, sodyum, potasyum ve klor gibi elektrolitleri emmek.
 • Sahip olduğu gram negatif anaerobik bakterilerin ürettikleri B5 B7  B12   ve K vitaminleri ile besinlerle alınan B1 ve B2 vitaminlerini emmek. Bu şekilde sentezlenen K vitamini günlük yacın yarısı kadardır.
 • Dışkılama öncesi dışkıyı depolamak.
Tum Haklari Saklidir. 2015 Biyoloji Defteri design by Ahmet