Canlıların Sınıflandırılması
Hayatın Dilini Öğrenmek İçin...
Kromozom Sayı ve Yapısındaki Değişimler
Hayatın Dilini Öğrenmek İçin...
İnsanda Destek ve Hareket
Hayatın Dilini Öğrenmek İçin...
Hücre Zarı ve Duvarı
Hayatın Dilini Öğrenmek İçin...
www.biyolojidefteri.com
Hayatın Dilini Öğrenmek İçin...
Endokrin Sistem
Hayatın Dilini Öğrenmek İçin...
Biyoteknoloji ve Gen Mühendisliği
Hayatın Dilini Öğrenmek İçin...
Canlılarda Enerji Donusumleri
Hayatın Dilini Öğrenmek İçin...
Biyoloji Dersine Nasıl Çalısmalıyız?
Hayatın Dilini Öğrenmek İçin...
www.biyolojidefteri.com
Hayatın Dilini Öğrenmek İçin...
Mitoz ve Eşeysiz Üreme
Hayatın Dilini Öğrenmek İçin...
www.biyolojidefteri.com
Hayatın Dilini Öğrenmek İçin...
İki günü eşit olan aldanmıştır.Hz. MUHAMMED ( S.A.V ) +++++++ Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir. M. KEMAL ATATÜRK +++++++ İlim Çin'de de olsa gidip alınız. Hz. MUHAMMED ( S.A.V ) +++++++ Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve istikballerini kaybetmeye mahkumdurlar. M. KEMAL ATATÜRK +++++++ Yeryüzündeki alimler, gökteki yıldızlar gibidir. Hz. MUHAMMED ( S.A.V ) +++++++ Ya öğreten, ya öğrenen, ya dinleyen, ya da ilmi seven ol. Sakın beşincisi olma, helak olursun. Hz. MUHAMMED ( S.A.V )

Hücredeki işlevlerin yönetiminde DNA’ ya yardımcı olan nükleik asit çeşididir. RNA’ ya ait özellikler şöyle sıralanabilir.

 

 • Prokaryot hücrelerin sitoplazma ve ribozomunda, ökaryot hücrelerin çekirdek, sitoplazma, ribozom, kloroplast ve mitokondri gibi organellerinde bulunur.
 • Tek zincirli yapıdan ibaret olduğu için pürin pirimidin sayılarında bir eşitlik olması zorunluluğu yoktur.
 • Baz eşleşmeleri ve zayıf hidrojen bağları taşıyıcı RNA haricindeki tiplerinde gözlenmez.
 • Kendini eşleme yeteneği yoktur. Bütün tipleri DNA üzerinden transkripsiyon diğer adıyla yazılma denen bir mekanizmayla sentezlenir.
 • DNA’dan aldığı genetik bilgiye göre ( toplam bilginin çok çok az bir miktarı ) protein sentezini gerçekleştirir. Üretilen proteinlerin hücrenin yapısına katılabileceği gibi enzim olarak ta vazife yapabilir.
 • RNA polimeraz enzimi tarafından oluşturulur. RNAaz enzimi tarafından hidrolize edilir.

 

RNA’nın yapı ve görevleri birbirinden farklı 3 tipi mevcuttur.

 

Mesajcı ya da messenger RNA ( m – RNA )

 

 • Hücredeki toplam RNA’nın yaklaşık % 5 lik kısmını oluşturur.
 • Prokaryotlarda sitoplazmada, ökaryotlarda çekirdekte DNA üzerinden sentezlenerek genetik bilginin bir kısmını protein sentezinde kullanılmak üzere ribozomlara taşır.
 • Hücredeki ömrü yaklaşık olarak 4 saattir.
 • Tekrar tekrar kullanılabilir.
 • Sentezlenecek proteindeki aminoasitlerin çeşit, sıra ve sayısını belirler.

Taşıyıcı RNA ( t – RNA )

 

 • Sitoplazmadaki aminoasitleri tutarak mesajcı RNA üzerindeki sıraya göre ribozoma taşımakla görevlidir.
 • Hücredeki toplam RNA’nın yaklaşık olarak % 10-15 lik kısmını oluştururlar.
 • Hücrede 61 çeşit t-RNA bulunmaktadır.
 • Baz eşleşmesi ve zayıf hidrojen bağı görülen tek RNA tipidir.

Ribozomal RNA ( r – RNA )

 

 • Ribozomun yapısına katılır. Ribozomların %65 kadarı r – RNA dan,  %35 kadarı proteinden oluşmuştur.
 • Hücredeki toplam RNA nın % 80 - 85 kadarını oluştururlar.

Hücrede genetik bilgi DNA’dan proteine doğru aktarılır. Bu aktarımda RNA molekülleri ve ribozomlar aracılık yaparlar. Genetik bilginin DNA’dan proteine akmasına santral dogma denir.

 

Kısaca özetlemek gerekirse, proteinlerin yapısına katılan 20 çeşit aminoasit, DNA’nın dört harflik alfabesiyle ( Adenin, Timin, Sitozin ve Guanin ) sıraya konulmaktadır.

 

Burada her bir aminoasit çeşidi için bir şifre oluşturulması gereklidir. DNA’daki her bir baz çeşidi bir aminoasidi şifrelese idi 4 çeşit aminoasit şifrelenecek diğerleri protein sentezinde kullanılamayacaktı.

 

DNA üzerindeki bazlar ikili gruplar haline aminoasit şifrelese idi ( AT, AG, GG, AA …. ) yine oluşacak şifre sayısı 4= 16 olacak ve 20 çeşit aminoasidin 4 tanesi yine protein sentezinde yer alamayacaktı.

 

Bu yüzden DNA üzerindeki bazlar 3 lü gruplar halinde şifreler oluştururlar ve her bir şifre 1 aminoasidin protein sentezindeki yerini almasını sağlar. DNA üzerindeki bazlar 3 lü gruplar halinde 4= 64 adet şifre oluştururlar. Bu sayı 20 çeşit aminoasidin şifrelenmesi için yeterlidir.

 

DNA üzerindeki 3’lü baz dizilerine KOD, m – RNA üzerindeki 3’lü baz dizilerine KODON ve taşıyıcı RNA moleküllerindeki 3’lü baz dizilerine ANTİKODON denir.

 

nukleikasittablo

Yani DNA üzerindeki AAA dizisi m – RNA’da UUU ve t – RNA ‘da AAA olarak okunacaktır. AAA antikodonu ise protein sentezinde fenil alanin aminoasidini sıraya sokacaktır.

Tum Haklari Saklidir. 2015 Biyoloji Defteri design by Ahmet