Canlıların Sınıflandırılması
Hayatın Dilini Öğrenmek İçin...
Kromozom Sayı ve Yapısındaki Değişimler
Hayatın Dilini Öğrenmek İçin...
İnsanda Destek ve Hareket
Hayatın Dilini Öğrenmek İçin...
Hücre Zarı ve Duvarı
Hayatın Dilini Öğrenmek İçin...
www.biyolojidefteri.com
Hayatın Dilini Öğrenmek İçin...
Endokrin Sistem
Hayatın Dilini Öğrenmek İçin...
Biyoteknoloji ve Gen Mühendisliği
Hayatın Dilini Öğrenmek İçin...
Canlılarda Enerji Donusumleri
Hayatın Dilini Öğrenmek İçin...
Biyoloji Dersine Nasıl Çalısmalıyız?
Hayatın Dilini Öğrenmek İçin...
www.biyolojidefteri.com
Hayatın Dilini Öğrenmek İçin...
Mitoz ve Eşeysiz Üreme
Hayatın Dilini Öğrenmek İçin...
www.biyolojidefteri.com
Hayatın Dilini Öğrenmek İçin...
İki günü eşit olan aldanmıştır.Hz. MUHAMMED ( S.A.V ) +++++++ Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir. M. KEMAL ATATÜRK +++++++ İlim Çin'de de olsa gidip alınız. Hz. MUHAMMED ( S.A.V ) +++++++ Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve istikballerini kaybetmeye mahkumdurlar. M. KEMAL ATATÜRK +++++++ Yeryüzündeki alimler, gökteki yıldızlar gibidir. Hz. MUHAMMED ( S.A.V ) +++++++ Ya öğreten, ya öğrenen, ya dinleyen, ya da ilmi seven ol. Sakın beşincisi olma, helak olursun. Hz. MUHAMMED ( S.A.V )

Arkeler, bakteriler ve memeli alyuvarlarının dışında oksijenli solunum yapan tüm hücrelerde bulunur. Mitokondri taşımayan memeli alyuvarları enerji ihtiyaçlarını oksijensiz solunumla karşılar. Ancak bu yolla elde edilen enerji,  oksijenli solunumla elde edilenden çok daha azdır.

mitookondri

Büyüklükleri 1–10 μm (mikrometre) arasında değişen oval ya da çubuk çoğunlukla sosis şeklinde organellerdir.

Mitokondriler hücrenin enerji santralleridir.

Mitokondrilerde dışta ve içte olmak üzere lipoproteinden yapılı çift katlı zar sistemi bulunur. Bu zarlardan dışta bulunan içtekine göre daha kalın olup düz ve esnektir. Ayrıca içteki zara göre daha geçirgen bir yapıdadır.

 

İçteki zar ise yüzeyi genişletmek için krista adı verilen birçok kıvrımdan meydana gelmiştir. Kristalarla elde edilen iç zar yüzeyi dış zarın 5 – 6 katı kadar olabilir. Kristalar sayesinde iç zar üzerine daha çok E.T.S elemanı yerleşebilir ve organelin enerji üretim kapasitesi artar.

Mitokondride solunum sırasında oksijenin kullanıldığı ve çok miktarda ATP’nin üretildiği tepkimeler gerçekleşir.

Kıvrımların arası matriks adı verilen sıvı madde ile doludur.   Bu madde organik bileşiklerdeki kimyasal bağların kırılmasını sağlayan enzimleri bulundurur. Matriks içinde aynı zamanda halkasal yapıdaki mitokondriyal DNA, RNA ve ribozom yer alır.

Enerji ihtiyacı fazla olan sinir, kas ve karaciğer gibi hücrelerde mitokondri sayısı diğer hücrelere göre daha çoktur.

Mitokondrilerin kendilerine özgü sınırlı bilgi taşıyan DNA’sı vardır.   Bu yüzden kendilerini eşleyebilirler.  Çoğalmaları, hücrenin DNA’sının kontrolünde gerçekleşir. Ayrıca mitokondri zarında yer alan protein moleküllerinin sentez bilgisi çekirdek DNA’sında saklıdır.

Yoğun aktivite gösteren mitokondrilerin hücredeki yaşam süresi ortalama olarak 15 – 20 gün kadardır. Hücredeki sayıları ise hücrenin tipi ve enerji ihtiyacına bağlı olarak bir ila birkaç bin arasında değişebilir.

 

Mitokondri DNA’sının kimyasal ve fiziksel etkilerle bozulması, oksijenli solunumda ATP sentezinin azalmasına neden olmaktadır. Buna bağlı olarak hücrede yaşlanma ve ölüm görülmektedir.   

Mitokondrilerde üretilen enerji, fotosentez hariç hücredeki diğer yaşamsal faaliyetler için kullanılabilir.

Mitokondri, zigota yumurta aracılığıyla geldiğinden anne soyunun takibinde mitokondri DNA’sı kullanılabilir.

 

Tum Haklari Saklidir. 2015 Biyoloji Defteri design by Ahmet