20 Soruda Öğren Testlerimiz Yenilendi...
Tamamı Video Çözümlü
www.biyolojidefteri.com
Hayatın Dilini Öğrenmek İçin...
YKS Tam Hazırlık
Hayatın Dilini Öğrenmek İçin...
Biyoteknoloji ve Gen Mühendisliği
Hayatın Dilini Öğrenmek İçin...
Biyoloji Dersine Nasıl Çalısmalıyız?
Hayatın Dilini Öğrenmek İçin...
www.biyolojidefteri.com
Hayatın Dilini Öğrenmek İçin...

Vücudun tüm yüzeylerini içten ve dıştan örten, salgı bezlerinin büyük çoğunluğunu oluşturan doku tipidir. Epitel doku hücreleri embriyonun 3 tabakası olan endoderm, mezoderm ve ektodermden köken alır.

hayvansaldoku4

Epitel doku vücutta çok değişik işlevler için özelleşmiştir. Epitel dokunun temel işlevleri emme, salgılama, boşaltım, koruma, kasılma ve duyu alımıdır. Tükürük bezleri ve meme bezlerindeki hücreler ile ter bezlerinin son kısmında yer alan epitel hücreleri kasılma yetenekleri ile salgıları boşaltma yeteneğine sahiptir.

Epitel doku hücreleri çok sıkı bağlantılar kurmuş halde olup hücreler arası boşlukları yok denecek kadar azdır.

Epitel hücreleri arasında ara madde mevcut olmayıp bu doku kan ve lenf damarı da içermez.

Kan damarlarından yoksun olan epitel dokunun beslenmesi altındaki bağ dokudan difüzyonla sağlanırken, ölen epitel hücrelerinin yerini yenileri alır.

Dış çevre ve iç ortama bakan epitel yüzey sıcak, soğuk, nem, rüzgar, basınç, sigara dumanı gibi etkenlere maruz kaldığı için zaman içerisinde ölür. Bunun yanı sıra epitel doku bahsedilen sebeplerden ötürü en çok kanserleşme gösteren dokudur.

Epitel dokunun hücrelerinde taban ve üst kısımlar arasında farklılıklar mevcuttur. Hücrenin görevine göre üst kısımda sil, mikrovillus gibi oluşumlar gözlenebilir.

hayvansaldoku3

Epitel doku hücreleri kendilerinin ürettiği bir bazal lamina üzerine oturmuş vaziyettedir. Bağ doku ile madde alış verişine bu tabaka aracılık eder. Lenf kılcallarını döşeyen epitel hücrelerinde bazal lamina bulunmadığından bu kılcalların geçirgenliği kan kılcallarına göre yüksektir.

Epitel doku, başlıca görevlerine göre 4 alt başlıkta incelenebilir. 

Örtü epiteli

Duyu epiteli

Bez epiteli ( salgı epiteli )

Kassal epitel

Joomla templates by a4joomla