20 Soruda Öğren Testlerimiz Yenilendi...
Tamamı Video Çözümlü
www.biyolojidefteri.com
Hayatın Dilini Öğrenmek İçin...
YKS Tam Hazırlık
Hayatın Dilini Öğrenmek İçin...
Biyoteknoloji ve Gen Mühendisliği
Hayatın Dilini Öğrenmek İçin...
Biyoloji Dersine Nasıl Çalısmalıyız?
Hayatın Dilini Öğrenmek İçin...
www.biyolojidefteri.com
Hayatın Dilini Öğrenmek İçin...

biyoteknoloji7

Gen mühendisliği, canlıların kalıtsal yapılarını değiştirerek onlara daha önce sahip olmadıkları yeni özellikleri kazandırmayı hedefleyen bilim dalıdır.

Gen mühendisleri bu amaçla;

İstenilen genin canlıdan izolasyonu ( ayrılması )

İzole edilen genin çoğaltılması

Farklı canlılara ait genlerin birleştirilmesi

Bir canlıdan başka canlıya gen aktarımı

gibi konularda çalışmaktadır.

Genetik mühendisliği ve biyoteknoloji alanında yapılan çalışmalar belli başlıklar altında toplanabilir.

Genomik

Bir canlının sahip olduğu tüm özelliklerini kodlayan DNA’sı, ilgili canlının genomu olarak tanımlanmaktadır. Prokaryot canlıların genomu tek ve halkasal yapıda iken ökaryot yapılı canlıların genomu çok parçalı doğrusal yapılıdır.

biyoteknoloji8

Genomik çalışma alanı ise, bir canlının bütün yapısal ve işlevsel özelliklerini kodlayan genlerin tamamını teker teker tanımlayan, bu genlerin lokuslarını tespit eden, genlerin birbirleriyle ve çevresel faktörlerle ilişkisini açıklamaya çalışan alandır. Yapısal genomik çalışmalar ile genetik haritalamalar yapılmakta genlerin nükleotid dizilerinin belirlenmesine çalışılmaktadır. Fonksiyonel genomik ise genlerin işlevlerini kendisine konu alır.

Verem etkeni olan Streptocuccus pneumoniae bakterisinin genetik dizileri 2001 yılında tamamıyla tespit edilmiş, bu çalışma sonucunda bakteride daha önce bilinmeyen 250 çeşit protein tespit edilmiştir. Bu proteinlerin tespiti yeni tedavi yöntemlerinin geliştirilmesi açısından önemlidir.

biyoteknoloji9

İnsan genomu projesi ile 3 milyar baz çiftinden oluşan insan DNA’sının nükleotid dizilimi 2003 yılından bu yana bilinmektedir. Bu proje ile birçok hastalığın tedavisi noktasında fayda umulmaktadır.

Değişik canlı türlerine ait yapılan genomik çalışmaların olası sonuçlarından birkaç tanesi şu şekilde sıralanabilir.

  • Biyolojik silah geliştirilmesi
  • Besin maddelerinin kalitesinin artırılması ( Daha lezzetli peynir üretimi vs )
  • Plastik yapımı
  • Daha az maliyetli ve bol biyoyakıt üretimi ( etanol )
  • Çevrenin temizlenmesi ( ağır metallerin tutulması, petrolün oluşturduğu kirlilik )
  • Değerli mineralleri tutan mikroorganizmalar geliştirilmesi
  • Ülser, verem, şarbon, ishal, kolera, veba, tifüs vb hastalıklara yeni tedavi yöntemlerinin geliştirilmesi

 

biyoteknoloji101

Proteomik

Bir canlıda sentezlenen tüm proteinler proteom, bu proteinler üzerinde çalışan bilim dalına ise proteomik denir. Burada üzerinde durulan temel noktalardan bir tanesi proteinlerin ribozomlardaki polipeptid sentezinden sonra geçirmiş oldukları değişimlerdir.

biyoteknoloji11

Biyoinformatik

Biyolojik moleküllerin üç boyutlu yapılarını, dizilimlerinin tasarlanmasını, analiz edilmesini, depolanmasını ve bu bilgilerin paylaşılması için bilişim araçları ve teknolojilerinin kullanılmasını konu edinen daldır.

PDF 1 DOSYASI İÇİN

arrow 158359 1280

PDF 2 DOSYASI İÇİN

arrow 158359 1280

 

 

 

Joomla templates by a4joomla